DATAWAVES SUPPORT

VANLIGE SPØRSMÅL OG PROBLEMSTILLINGER

Her har vi lagt ut en del av de vanligste spørsmål og problemstillinger din organisasjon eller du som bruker kan treffe på i din IT hverdag. Før du kontakter vår Support, vil vi anbefale at du forsøker å finne svar og retningslinjer her, for på den måten å unngå ekstra kostnader og tidsbruk som et supportoppdrag kan medføre.

Dersom du ikke finner svar her, er du velkommen til å kontakte oss.