top of page

DATAWAVES SUPPORT

VANLIGE SPØRSMÅL OG PROBLEMSTILLINGER

Her har vi lagt ut en del av de vanligste spørsmål og problemstillinger din organisasjon eller du som bruker kan treffe på i din IT hverdag. Før du kontakter vår Support, vil vi anbefale at du forsøker å finne svar og retningslinjer her, for på den måten å unngå ekstra kostnader og tidsbruk som et supportoppdrag kan medføre.

Dersom du ikke finner svar her, er du velkommen til å kontakte oss.

bottom of page